Wedstrijden

 • De wedstrijden dienen te starten tussen 20:00 en 20:30 uur.
 • Het uitspelende team begint, de volgende wedstrijden worden om en om gestart. De solo wordt dus weer gestart door het uitteam.
 • Het thuisspelende team is niet verplicht om de samenstelling van de koppels te veranderen als het uitspelende dezelfde koppels opstelt. Hierdoor is het dus mogelijk dat dezelfde koppels tegen elkaar spelen.
 • Een speler mag niet meer dan twee keer uitkomen in de koppels.
 • De manier van schrijven wordt bepaald door het thuisspelende team. Dit mag zowel met de hand, als elektronisch. Wel moet voor iedereen zichtbaar zijn wat een speler over heeft.
 • Na onderling overleg mag een wedstrijd verzet worden. De captain van het thuisteam zet de nieuwe datum in de groepsapp. De wedstrijd dient zo dicht mogelijk op de oorspronkelijke datum te worden gespeeld. In de laatste twee weken van de competitie mogen er geen wedstrijden worden verzet. De laatste 2 wedstrijden kunnen alleen worden verzet als dit voor twee weken voor het einde van de competitie is afgesproken. Wedstrijden mogen altijd vooruit gespeeld worden.
 • Als een wedstrijd niet gespeeld kan worden dan moet dit worden vermeldt in de captainsapp. De tegenstander krijgt aan het einde van de competitie het eigen afgeronde gemiddelde +1 punt.
 • Wedstrijdformat:

  De Jockey Wilson League
  4 Singels best of 7 - 501
  4 Koppels best of 5 - 701
  1 Solo - Captains Choice - best of 7 - 501

  Alle andere leagues
  4 Singels best of 5 - 501
  4 Koppels best of 5 - 501
  1 Solo - Captains Choice - best of 5 - 501

Uitslag doorgeven

 • Direct na de wedstrijd dienen de captains van beide teams het wedstrijdformulier te ondertekenen, waarna de captain van het thuisspelende team een foto hiervan plaatst in de groepsapp van de desbetreffende league.
  Daarnaast zet hij of zij in het kort de einduitslag en eventuele bijzonderheden in de groepsapp.
  Voorbeeld:
  Team A – Team B 6-3
  Jan Klaassen 110, 121
  Piet Hein 1x 180

Nieuwe spelers

 • Spelers die deelnemen aan de HDCF hoeven geen lid te zijn van de DBA of een andere lid-organisatie gelieerd aan de NDB.
 • Als een team een nieuwe speler wil toevoegen, dient de captain dit aan te geven in de groepsapp van de betreffende league.
 • Een nieuwe speler dient minimaal 14 jaar oud te zijn en mag tot uiterlijk twee wedstrijden voor het einde van de competitie worden bijgeschreven.
 • Een al ingeschreven speler mag binnen deze competitie maximaal één keer van team wisselen.

Respect

 • Wij verwachten van elke speler een zekere mate van respect voor zijn of haar team, de tegenstander en de locatie waar gespeeld wordt. Mochten er op wat voor manier ook onregelmatigheden zijn, willen we jullie dringend verzoeken hier op een volwassen manier zelf uit te komen.
 • Mocht dit om welke reden ook echt niet lukken, neem dan contact op met de manager van de league waar je bent ingedeeld.

Corona

 • De horecacompetitie is georganiseerd, omdat wij hopen dat iedereen zo toch de dartsport in teamverband kan blijven uitoefenen. Wel verwachten wij van iedere speler dat hij/zij zich houdt aan de opgelegde regels van het RIVM en het Protocol Verantwoord Darten opgesteld door de Nederlandse Dartbond (Protocol Verantwoord Darten NDB)
 • Wanneer een speelgelegenheid aanvullende regels of voorwaarden hanteert (denk aan een maximaal aantal spelers in de betreffende gelegenheid) dient ieder team zich hieraan te houden. Wij als ondernemers willen niets liever dan jullie allemaal weer ontvangen, maar wel veilig, zodat wij ook daadwerkelijk geopend kunnen blijven.

 

Indien nodig kunnen deze regels worden aangepast of uitgebreid.
Daar waar de spelregels in een geschil niet voorzien beslist de organisatie.